Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie
 
  Październik 28 2020 00:03  
 
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 60,443
Najnowszy użytkownik: awoxi
Nawigacja
Strona główna
Dane teleadresowe
Historia szkoły
Dla rodziców
ŚWIETLICA/STOŁÓWKA
Sport w Trójce
Wirtualna biblioteka
Psycholog
Wirtualna świetlica
Samorząd Uczniowski
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Informacja wychowawców klas pierwszych
  Informacja wychowawców klas pierwszych 2020/2021

  WYPRAWKA
Wykaz podręczników
Aktualizacja zakończenia roku szkolnego
  Aktualizacja organizacji pracy w dniu zakończenia roku szkolnego:
  - proszę wychowawców o przekazanie informacji o zmianach,
  - przypominam, że na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie oraz zaproszeni rodzice uczniów klas ósmych,
  - w przypadku niepogody rozdanie świadectw odbędzie się w budynku szkoły i w związku z tym:
  a) uczniowie wchodzący bramą wjazdową - sala gimnastyczna,
  b) uczniowie wchodzący wejściem głównym - pierwsze piętro,
  c) uczniowie wchodzący wejściem bocznym - parter.
  Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego i możliwie krótkie spotkania, obecność uczniów nieobowiązkowa, odbiór świadectw możliwy w każdym terminie po telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły.
  jd.
Zakończenie roku szkolnego
  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
  W związku z zagrożeniem epidemicznym rozdanie świadectw odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej;
  Drodzy uczniowie!
  1. Wchodzicie wyłącznie oznaczonymi wejściami i tylko w wyznaczonych godzinach!!!
  2. Do szkoły przychodzicie obowiązkowo w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach.
  3. Nie przewiduje się (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z dyrektorem szkoły i przy zachowaniu reżimu sanitarnego) żadnych spotkań klasowych.
  Dla uczniów nieobecnych w dniu zakończenia, odbiór świadectw będzie możliwy w sekretariacie szkoły (po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru: 774100574) w czasie wakacji lub po wznowieniu zajęć w nowym roku szkolnym.

  UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH – kończący naukę w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie; Wręczenie świadectw z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka, rękawiczki); w zależności od pogody (boisko lub sala gimnastyczna).

  Drodzy Rodzice!
  Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności związanych z uczestnictwem dzieci w odbiorze świadectw. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci oraz zaproszeni rodzice uczniów klas ósmych. Prosimy zatem o wyrozumiałość i zachowanie zgodne z zaleceniami epidemicznymi obowiązującymi na terytorium RP.

Informacja do egzaminu
  Rozpoczęcie i przebieg egzaminu.
  1. Uczniowie przystępujący do egzaminu - by uniknąć tworzenia zbędnych skupisk - przychodzą do szkoły wg poniższej informacji (zbiórka wyłącznie przed wejściem głównym) i udają się bezpośrednio do sal egzaminacyjnych. Będzie obecny nauczyciel dyżurny. Prosimy o zachowanie odstępów!
  Wtorek: 8b - 08:25, 8c - 08:35
  Środa: 8c - 08:25, 8b - 08:35
  Czwartek: 8b - 08:25, 8c - 08:35
  DO CZASU ZAJĘCIA MIEJSCA PRZY STOLIKU POZOSTAJECIE W MASECZKACH!
  2. O godzinie 8:40 uczniowie przystępujący do egzaminu wchodzą do sal, w których odbywa się egzamin wg przygotowanej listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.
  3. Po zajęciu miejsc przez wszystkich uczniów przypominamy zasady zachowania się podczas egzaminu, o dodatkowych 5 min. przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań oraz o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy.
  4. O godzinie 8:45 przewodniczący drugiego zespołu nadzorujących w obecności zdających w drugiej sali odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
  5. Członkowie komisji sprawdzają wyposażenie uczniów w przyrządy niezbędne do napisania egzaminu.
  6. Egzamin rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych nie wcześniej niż o godzinie ustalonej w komunikacie dyrektora CKE.
  7. Uczniowie sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego oraz czytają instrukcję dla zdającego. Wyjaśnienia udzielane przez zespół nadzorujący mogą dotyczyć wyłącznie zakresu informacji z pierwszej strony arkusza.
  8. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braków w arkuszu egzaminacyjnym postępujemy zgodnie z przewidzianą procedurą.
  9. Prosimy o sprawdzenie (obowiązkowo) poprawności numeru PESEL!!!
  10. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność kodowania arkuszy oraz zamieszczenia naklejek, udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania dotyczące kodowania i rozumienia instrukcji.
  11. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym; czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy.
  Czas trwania egzaminów wynosi:
  a) język polski - 120 min,
  b) matematyka - 100 min,
  c) język obcy nowożytny - 90 min,
  12. W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali, tylko w wyjątkowych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami (jeden z członków zespołu nadzorującego wychodzi z uczniem). Uwaga, wyjątek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej.
  13. Na czas nieobecności uczeń przekazuje członkowi zespołu nadzorującego zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (wyjście, czas nieobecności ucznia i powrót należy odnotować w protokole).
  14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ucznia w przypadku: a) stwierdzenia niesamodzielnej pracy przez ucznia, b) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego lub innych niedozwolonych przyborów, c) zakłócania przez zdających prawidłowego przebiegu egzaminu.
  UWAGA! WAŻNE!
  Informacje dodatkowe:
  1. Podczas trwania egzaminu członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. Nie mogą komentować ani wyjaśniać zadań i w inny sposób zakłócać pracę uczniów. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracę zdających.
  2. Uczeń może wnieść do sali w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu jedynie przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Zdający może również wnieść małą butelkę wody, która musi być trzymana na podłodze przy stoliku, aby uniknąć zalania pracy.
Komunikat
  Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w okresie
  12 – 26 czerwca 2020 r.

  Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
  Do końca roku szkolnego zajęcia nadal realizowane będą w dotychczasowych zasadach;
  - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III,
  - konsultacje dla uczniów klas IV – VIII.
  Ważne:
  12 czerwca 2020 r. (piątek) – dzień wolny o zajęć dydaktycznych bez zdalnego nauczania
  16 – 17 – 18 czerwca 2020 r. (wtorek – środa – czwartek) – egzaminy uczniów klas ósmych.
  Informacja dodatkowa: dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tym czasie nie będą realizowane zajęcia zdalnego nauczania, a jedynie realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów dla dzieci z klas I-III wg dotychczasowych zasad.
  Informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego oraz sposobu wydawania świadectw zostaną podane w terminie późniejszym.
Kolonie
Konkurs malarski
KONKURS MALARSKI
  W imieniu organizatora - Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie malarskim pt. ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny pędzlem malowany”.
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.
  Zapraszamy uczniów do stworzenia plakatu w konkursie o tematyce związanej z przyrodą świata wodnego Opolszczyzny, bioróżnorodnością Opolszczyzny w ujęciu wodnym, znaczeniu wody w życiu codziennym dla człowieka, świata roślinnego oraz zwierzęcego.
Informacja dla uczniów i rodziców
  UWAGA!
  BIBLIOTEKA!
  ZWROT K S I Ą Ż E K WYPOŻYCZONYCH
  wyłącznie w sali 126
  1 – 17 czerwca, godz. 10:00 – 14:00
WAŻNE!!!
Projekty
AKADEMIA BYSTRZAKA

KLUCZ DO KOMPETENCJI

Dla uczniów
KONKURSY

Pogoda
Copyright © 2010

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

5,514,395 unikalnych wizyt

Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti · Ported for PHP-Fusion v6 by: Fuzed Themes · Converted to PHP-Fusion v7 by B.Galla